Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Dostatecznie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Wizerunek Urzędu

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Lokalizacja Urzędu
 2. Oznakowanie Urzędu
 3. Atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej
 4. Czystość pomieszczeń Urzędu
 5. Schludność ubioru Urzędników

Obsługa Klienta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Sprawność i szybkość obsługi
 2. Czytelność formularzy
 3. Zaangażowanie pracowników i gotowość do pomocy
 4. Kultura osobista pracowników
 5. Komunikatywność pracowników
 6. Dostępność potrzebnych informacji
 7. Łatwość poruszania się po urzędzie (tablice informacyjne, wywieszki, identyfikacja pracowników)
 8. Godziny przyjęć interesantów
 9. Czytelność formularzy

Metryka Klienta